Osiguranje motornih vozila

Autoodgovornost

Obvezno osiguranje vlasnika, odnosno korisnika motornog vozila od odgovornosti za štete trećim osobama.
Prilikom ugovaranja police od automobilske odgovornosti moguće je posebno ugovoriti dodatne usluge:

1. Osiguranje vozača i putnika
2. AO plus – osiguranje vozača u slučaju kada je kriv za nezgodu
3. Lom stakla
4. Nalet na životinje
5. Pomoć na cesti

Kasko osiguranje

Dobrovoljno osiguranje koje pruža pokriće za štete nastale na Vašem vozilu u slučaju:

1. Uništenja ili oštećenja vozila u prometnim nesrećama,    pada ili udarca nekog predmeta
2. Naleta na životinje
3. Vremenskih nepogoda
4. Požara, udara groma, eksplozije
5. Krađe vozila
6. Manifestacija ili demonstracija
7. Zlonamjernih postupaka trećih osoba
8. Šteta na parkiralištu